DINE SAFELY AMID COVID-19
Makan / Berbelanja dengan Selamat Semasa Covid-19
Langgan TimeTec VMS
Sistem Awan Pengurusan Pelawat yang Kos Efektif
Penyediaan cepat dan mudah di bawah satu jam untuk mana-mana restoran
Brochure
FAQ
Blog
Language
1
Restoran / Peruncit mengambil suhu pelanggan
2
Pelanggan mengimbas kod QR
3
Isi maklumat
4
Rekod dan laporan tersedia

Setup Guide
Sistem Kemasukan-Kendiri Tanpa Sentuhan - Pelanggan mengimbas kod QR, menyatakan sendiri maklumat mereka melalui peranti mereka sendiri, mengurangkan beban kerja restoran/peruncit
Kebolehkesanan - Restoran/peruncit memiliki semua maklumat mengenai pelanggan mereka termasuk waktu mereka makan sekiranya positif Covid-19
Akauntabiliti - Restoran yang menggunakan SOP yang diperlukan oleh kerajaan serta mempunyai bukti rekod dan laporan
Faedah lain - Informasi pelanggan untuk tujuan pemasaran
Harga istimewa
USD25 (3 bulan)
+ Setup Percuma
+ Sokongan 24/7 Percuma

Sistem yang mudah dan berkesan untuk memerangi Covid-19

Saya telah membaca dan bersetuju dengan Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan TimeTec.
Saya ingin menerima kemas kini dan maklumat mengenai berita, acara dan promo TimeTec.
Penyelesaian lain yang dilengkapi Langkah Pencegahan Covid-19
Sistem Kehadiran
dengan Rekod Pemeriksaan Kesihatan dan Jejak Kontak
Akses Wajah
dengan Sensing Suhu Badan dan Pengesahan dengan Topeng
Akses Tanpa Muka
Pengimbas Suhu Badan
PPT Produk Kembali Bekerja dengan Selamat: