ติดต่อเรา
 
Pleasantly securing every visitation
ชมวิดีโอของเรา
TimeTec Visitor Management System
Pre-inform & Pre-approve on Your Visit
QR Code Generated for Verification
No More Queuing & Waiting at the Guardhouse
Gain a Secured & Friendly Visitor Experience
Welcoming Visitors, Maintaining Security with TimeTecVMS

A Visitor Management System is a necessary tool to provide that safety and security measure in keeping safe your workplace from external threats. TimeTecVMS offers a solution for a reliable screening process, verification method and information storage by using cloud technology.

TimeTecVMS uses web logins to access features in managing and monitoring visitors to your workplace such as online visit applications, visitor list, automated reports and more. With a VMS of your own, you can evaluate potential visitors by allowing them to apply for visitation rights online and provide the required information including name, contact details, company name, date and duration of visit, and more. Should the visitor wishes to meet a specific employee, then the visitee name and department can also be included during the online registration. Visitors and visitees will receive email notifications on the applications's statuses.

With TimeTec VMS at your side, you can expect a reduction in costs for software and hardware purchases as well as maintenance and service charges, as the cloud environment of TimeTec gives you one-stop access to managing visitors. All you need is an Internet connection and you are good to go!

คุณลักษณะของเรา
ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
MyKad Friendly
Blacklist Menace
QR Code Verification
Invite Visitor
Walk-In Visitor
Customizable Form
Notification
Calendar View
Multilingual
Lift Access
Turnstile Access
Door Access
Multi Companies
TimeTec VMS offers three different visitor interfaces at the front end, namely
i-Vizit, I-Comm and Hubot XV. Pick your preference.
i-Vizit Tablet Panel
i-Comm Visitor Self-Service Panel
Hubot XV
•  i-Vizit interface presents a conventional method, which still requires guard/receptionist to attend to walk-in/pre-registered visitors.
•  i-Comm interface is based on self-service concept, where no human intervention is involved in the process of receiving visitors either for walk-in or preregistered visitors. Video calls are available. The i-Comm is available in the form of desktop stand or wall mounted casing.
•  Hubot XV is an interactive robot receptionist that offers a better visitor experience for VIPs when it is integrated with IoT access control devices. Video call function is available in Hubot XV.
   
  Note: TimeTec VMS generates QR code for visitors to use as access credentials, and TimeTec QR Master reader is recommended as visitor access control system.
นี่สำหรับคุณ 24/7/365
ฝ่ายสนับสนุนของ TimeTec พร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกปี ค้นหาวิธีที่คุณสามารถติดต่อเราได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
เราพูดภาษาของคุณ
TimeTecVMS มีให้บริการใน 12 ภาษา บนเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
อังกฤษ•สเปน•อินโดนีเซีย•มาเลย์•จีนดั้งเดิม•จีนประยุกต์•ไทย•อาหรับ•เวียดนาม•ฮินดู•เนปาล•ตุรกีและอื่น ๆ ...
ISO / IEC 27001 CERTIFIED
TimeTec เป็นไปตามมาตรฐานและการรับรองต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม
To manage visitors with the designated floors, gates and doors they can access via Mobile App, you can integrate TimeTec VMS with our cloud based access control system TimeTec Access, together with our IoT products.

TimeTec Access
Smart Reader
Smart Lift
Smart Barrier
Smart Lock
เว็บไซต์ของเรา
© 2019 TimeTec Cloud Sdn. Bhd. All rights reserved.
>>